Waar ben ik:   Home > Indicaties

Indicaties

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken naar acupunctuur gedaan. De WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) heeft een lijst met meer dat 50 indicaties waarbij acupunctuur kan helpen. Indicaties als pijnklachten, menstruatieklachten, overgangsklachten, longklachten, stress, verslaving, hoofdpijn, slaapstoornissen, maag- en darmklachten en vermoeidheid.

Bewegingsapparaat:
Reumatische aandoeningen, peesontstekingen, spierpijn, nek- en schouderklachten, trillingen, tenniselleboog, lage rugklachten, gewrichtspijn.

Luchtwegaandoeningen:
Keelpijn, hoesten, verkoudheid en griep, astma en COPD, voorhoofdsholte- en bijholteontstekingen, kortademigheid.

Hart- en vaataandoeningen:
Hoge bloeddruk, angina pectoris, hartkloppingen, spanning op de borst, warmte gevoel in de borst, koude handen en voeten, vochtophopingen (oedeem), spataderen dapoxetine priligy.

Maag- en darmklachten:
Zuurbranden, obstipatie, diarree, misselijkheid, darmklachten, opgezette buik, buikkrampen, spastisch darmen (IBS).

Neurologie:
Hoofdpijn, migraine, zenuwpijn, gordelroos, jeuk.

Psychosomatisch/overige:
Vermoeidheid, depressie, stress, stoppen met roken, (eet-)verslavingen, slaapproblemen, allergie, menstruatieklachten, vruchtbaarheidsproblemen en overgangsklachten.